Tjänster

ett fristående och oberoende skaderegleringsalternativ för försäkringsbolag och skadedrabbade

Som fristående skaderegleringsbolag, bistår vi försäkringsbolag med skadereglering, besiktning, värdering, utlåtande mm. Skälen till att behöva extern hjälp varierar och kan vara många, tillfällig hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro, avsaknad av egen skadeorganisation i området etc. Vi gör vårt bästa för att på ett betryggande sätt kunna ge den service och hjälp som krävs i varje enskilt fall.

 

Erfarenhet har visat att även skadedrabbade ibland har behov av att vända sig till någon utomstående "tredje part". Nyttan av detta kan i vissa fall vara betydande och en del onödiga tvister skulle sannolikt på ett tidigt stadium kunna undvikas.

 

Förutom skadereglering/besiktning tillhandahåller vi även en del ytterligare tjänster.

 

SKADESERVICE

TJÄNSTER

 

 • Skadeutredningar
 • Utredning och värdering av skada på inventarier, varor och lösöre
 • Komplett skadereglering
 • Totalskador, komplett med eller utan projektering och upphandling
 • Frekvensskador
 • Besiktningar och/eller skadereglering I önskad grad eller omfattning
 • Beskrivningar/utlåtande för bedömning av ansvarsskador eller som underlag för omprövning
 • Utredning/fördelning I ärenden med flera inblandade t ex bostadsrätter
 • Oberoende försäkringsmässig bedömning för bolag eller kunds räkning
 • Riskbesiktning
 • Skadeförebyggande besiktningar
 • Meps, byggdatakalkyler, kostnadskalkyler
 • Rekonstruktionshandlingar
 • Kontroller/stickprov entreprenörer
 • Byggnadsvård
 • Energideklaration