GDPR

ett fristående och oberoende skaderegleringsalternativ för försäkringsbolag och skadedrabbade

Frontera AB är anpassat för GDPR

 

Information om behandling av personuppgifter i samband med uppdrag.

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av hur Frontera AB behandlar personuppgifter i samband med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).

 

Frontera AB är ett fristående och oberoende skaderegleringsbolag som för vårt uppdrags utförande kan vara i behov av vissa personuppgifter. Våra uppdragsgivare är huvudsakligen försäkringsbolag men även fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner tillhör vår kundkrets.

Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Frontera AB.

 

Vad är personuppgifter. Personuppgifter är all slags information till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgift. Ett bolagsnummer är som regel inte en personuppgift om det inte handlar om en enskild firma.

 

Persondata som kan lagras inom företaget. Personuppgifter i samband med reglering av försäkringsskador som försäkringsbolag beställer eller som inhämtas direkt från kund. Frontera AB samarbetar med olika försäkringsbolag på marknaden, för hantering av försäkringsärenden förekommer en del personuppgifter. Exempel på Information som kan komma att lagras är: Namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer, försäkringsnummer, skadenummer, fastighetsuppgifter, foton på berörda objekt, kontonummer.

 

Mottagare av personuppgifterna. Information som behandlas är inte tillgänglig för obehöriga och innebär att personuppgifter behandlas konfidentiellt.

 

Vad används uppgifterna till. Till att kunna utföra vårt uppdrag, och enbart i detta syfte.

 

Hur länge lagras uppgifterna. I den utsträckning som erfordras för uppdragets slutförande, eller i den utsträckning som krav finns på dokumentation enligt lag eller från myndighet.

 

Varifrån får vi personuppgifterna. Från försäkringsbolag som anlitar oss i skadeärenden, direkt från den som berörs av personuppgifterna eller från någon berörd myndighet.

 

Hur skyddas uppgifterna. Personuppgifter som behandlas under den tid som behövs för uppdragets utförande skyddas genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Obehörig personal har inte tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdrag.

 

Rättigheter såsom registrerad. Kunden har rätt att få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av bolaget. Kunden har också rätt att begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på tel 0706-991143.

Tillsynsmyndighet. Kunden kan även vända sig till Datainspektionen avseende frågor eller klagomål som rör bolagets personuppgiftsbehandling via datainspektionen@datainspektionen.se tel nr 08-657 61 00.

 

Integritetspolicy GDPR